Taku wai uri oro nei tupu tapu kino nrie.
Au we te mataku e, Kare, kare, ka maatu e, Kare, kare, ka maatu e
Karu, karu, karu, karu, kati Iave, Karu, karu, karu, karu, kate Iave. Karu, karu, karu, karu, kate Iave, Ka haire ki te ora mo.
Kare, kare, Ka maatu e, Kare, kare, Ka maatu e, Karu, karu, karu, kate Iave,
Karu, karu, karu, karu, ka maatu e, Karu, karu, karu, karu, kate Iave, Ka haire ki te oara mo
Tuku wai uri oro nei tupu tapu kino nrie.
Auwe te nataku e Kamo.
Tuku wai uri oro nei tupu tapu kino nrie.